بازدید مدیرعامل سیرونیک از امرسان
30 Oct

بازدید مدیرعامل سیرونیک از امرسان

روز یکشنبه مورخ 30 مهر، با ورود مهمانان سوریه ای به محل کارخانه همراه بود. آقای “زهیر حسن” مدیر عامل شرکت “سیرونیک” و “محی الدین محمد” مدیر عامل شرکت دولتی “البردی” ضمن بازدید از واحدهای تولیدی و محصولات امرسان، آمادگی خود برای هرگونه همکاری با مجموعه صنایع امرسان را اعلام نمودند.

 

درباره نویسنده

پاسخ